Noderīgi resursi

CMR Konvencijas pilnā versija

http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/673

 

Autopārvadājumu likums

https://likumi.lv/doc.php?id=36720

 

Precīzs laiks jebkurā pasaules valstī

http://www.pareizslaiks.lv/

 

Transportēšanas informācija valstīs

http://www.atd.lv/lv/inform%C4%81cijas-sadal%C4%ABjums-pa-valst%C4%ABm